Skip to main content
Rekrutacja

Zasady rekrutacji i opłaty w Liceum Prymus

Dowiedz się, jak przebiega rekrutacja do Liceum Prymus oraz jakie opłaty obowiązują, aby zapewnić Twojemu dziecku miejsce w naszej wyjątkowej społeczności edukacyjnej.
Krok 01

Podanie o przyjęcie

Wypełnij formularz rekrutacyjny lub zgłoś swój udział w rekrutacji telefonicznie w sekretariacie pod numerem +48 668 580 951.

Krok 02

Rozmowa z dyrektorem

Rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem liceum.
Krok 03

Dokumenty

Dostarczenie wyników egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa do sekretariatu liceum.
Krok 04

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy przez rodziców i dyrekcję liceum.
 • Decyzja o przyjęciu ucznia zapadnie po rozmowie z dyrektorem.
  Decyzja o otrzymaniu stypendium zapadnie po dostarczeniu wyników z egzaminu ósmoklasisty.

Mocne strony naszego liceum

 • Doświadczona i przyjazna kadra pedagogiczna
 • Zajęcia j.angielskiego z native speakerem
 • Wymiany językowe
 • Indywidualne podejście do każdego ucznia
 • Realizacja projektów biznesowych
 • Efektywne przygotowanie do Matury rozszerzonej w małych grupach lub indywidualnie
 • Dodatkowe zajęcia do Matury Rozszerzonej
 • Doskonałe warunki lokalowe
 • Doświadczona i przyjazna kadra pedagogiczna
 • Zajęcia j.angielskiego z native speakerem
 • Wymiany językowe
 • Indywidualne podejście do każdego ucznia
 • Realizacja projektów biznesowych
 • Efektywne przygotowanie do Matury rozszerzonej w małych grupach lub indywidualnie
 • Dodatkowe zajęcia do Matury Rozszerzonej
 • Doskonałe warunki lokalowe
Przygotujemy Ciebie do Matury i rozwiniemy Twoje kompetencje.

Opłaty za naukę

Czesne podstawowe

490
Opłata miesięczna
Płatność: 12 miesięcy

Opłata wpisowa

0

Rozszerzenia

1 przedmiot rozszerzony 250 ZŁ
2 przedmioty rozszerzone 300 ZŁ
3 przedmioty rozszerzone 350 ZŁ

Opłata miesięczna
Płatność: 12 miesięcy
Opłata obowiązuje od II klasy LO.

Nasza szkoła może być dla Ciebie bezpłatna!

Kryteria punktacyjne do otrzymania stypendium:

wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki
20 pkt
wynik egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego
20 pkt
wynik egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego
20 pkt
wolontariat na świadectwie
5 pkt
rozmowa wstępna
15 pkt
W naszym systemie rekrutacji wyniki egzaminu ósmoklasisty przeliczamy na punkty np: wynik 100% daje 20 pkt, wynik 75% przeliczamy na 15pkt. Wolontariat na świadectwie premiujemy dodatkowymi 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 80 pkt. Aby otrzymać stypendium kandydat musi otrzymać 60 pkt.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, można uzyskać 15pkt, gdzie oceniane są:

komunikatywność w języku polskim
5 pkt
komunikatywność w języku angielskim
5 pkt
Pomysłowość i innowacyjność
5 pkt
 • Stypendium nie obejmuje opłaty za przedmioty rozszerzone.