Skip to main content

Profil językowy

Rozszerzony program zajęć języka angielskiego

Nauka na tym profilu otwiera szerokie spektrum możliwości zarówno w kontekście rozwoju osobistego jak i kariery zawodowej. Osoby po tym kierunku mogą kontynuować naukę na studiach lingwistycznych a w przyszłości pracować w globalnym środowisku biznesowym, dyplomatycznym czy kulturalnym. Profil może prowadzić do kariery w copywritingu, marketingu i PR.
 • Klasa I
  dodatkowe rozszerzone zajęcia 5h j. angielskiego
 • Klasa II
  dodatkowe rozszerzone zajęcia 5h j. angielskiego
 • Klasa III
  dodatkowe rozszerzone zajęcia 5h j. angielskiego
 • Klasa IV
  dodatkowe rozszerzone zajęcia 5h j. angielskiego

Nasza szkoła może być dla Ciebie bezpłatna!

Kryteria punktacyjne do otrzymania stypendium:

wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki
20 pkt
wynik egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego
20 pkt
wynik egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego
20 pkt
wolontariat na świadectwie
5 pkt
rozmowa wstępna
15 pkt
W naszym systemie rekrutacji wyniki egzaminu ósmoklasisty przeliczamy na punkty np: wynik 100% daje 20 pkt, wynik 75% przeliczamy na 15pkt. Wolontariat na świadectwie premiujemy dodatkowymi 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 80 pkt. Aby otrzymać stypendium kandydat musi otrzymać 60 pkt.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, można uzyskać 15pkt, gdzie oceniane są:

komunikatywność w języku polskim
5 pkt
komunikatywność w języku angielskim
5 pkt
Pomysłowość i innowacyjność
5 pkt
 • Stypendium nie obejmuje opłaty za przedmioty rozszerzone.
Poniższe tabela ukazuje jak niewiele kosztuje nasza szkoła. Uczeń, który korzysta z korepetycji do matury, będąc w innej szkole, ponosi zdecydowanie wyższe koszty.
Przedmiot
Liczba korepetycji w miesiącu

Liczba lekcji w Liceum Prymus w miesiącu

Przedmiot rozszerzony j. angielski
8h ( 2x w tyg.)
8h (2x w tyg.)
Łączny koszt lekcji za m-c
640 zł (80zł x 8h)
250 zł