Skip to main content

Profil biznesowy

Rozszerzony program zajęć języka angielskiego oraz biznes i zarządzanie

Nauka na tym profilu umożliwia rozwinięcie umiejętności prowadzenia swojego własnego biznesu w globalnym świecie. Absolwenci tego kierunku mogą myśleć o założeniu własnej firmy lub kontynuowaniu edukacji na studiach ekonomicznych, filologicznych, związanych z zarządzaniem, reklamą, social media czy PR.
 • Klasa I
  rozszerzone zajęcia 5h j. angielski
 • Klasa II
  dodatkowe rozszerzone 5h j. angielskiego, 1 h biznes i zarządzanie
 • Klasa III
  dodatkowe rozszerzone 3h matematyki, 5h j. angielskiego, 2h biznes i zarządzanie
 • Klasa IV
  dodatkowe rozszerzone 3h matematyki, 5h j. angielskiego, 2h biznes i zarządzanie

Nasza szkoła może być dla Ciebie bezpłatna!

Kryteria punktacyjne do otrzymania stypendium:

wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki
20 pkt
wynik egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego
20 pkt
wynik egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego
20 pkt
wolontariat na świadectwie
5 pkt
rozmowa wstępna
15 pkt
W naszym systemie rekrutacji wyniki egzaminu ósmoklasisty przeliczamy na punkty np: wynik 100% daje 20 pkt, wynik 75% przeliczamy na 15pkt. Wolontariat na świadectwie premiujemy dodatkowymi 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 80 pkt. Aby otrzymać stypendium kandydat musi otrzymać 60 pkt.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, można uzyskać 15pkt, gdzie oceniane są:

komunikatywność w języku polskim
5 pkt
komunikatywność w języku angielskim
5 pkt
Pomysłowość i innowacyjność
5 pkt
 • Stypendium nie obejmuje opłaty za przedmioty rozszerzone.
Poniższe tabela ukazuje jak niewiele kosztuje nasza szkoła. Uczeń, który korzysta z korepetycji do matury, będąc w innej szkole, ponosi zdecydowanie wyższe koszty.
Przedmiot
Liczba korepetycji w miesiącu

Liczba lekcji w Liceum Prymus w miesiącu

Przedmiot rozszerzony j. angielski
8h ( 2x w tyg.)
8h ( 2x w tyg.)
Łączny koszt lekcji za m-c
640 zł (80zł x 8h)
250 zł