Skip to main content
Rozwijamy kluczowe kompetencje i umiejętności biznesowe

Naszym celem jest kształtowanie kluczowych kompetencji, oraz realizacja celów. Chcemy aby nasi absolwenci byli osobami otwartymi, twórczymi oraz ciekawymi świata. W atmosferze pełnej szacunku, uczniowie rozwijają swoje umiejętności komunikacji zarówno w języku polskim jak i obcym a także swoje pasje i talenty.

Nasza oferta

 • przez całą edukację rozszerzony program języka angielskiego przygotowujący do Matury Rozszerzonej
 • język angielski z native speakerem
 • język angielski z podziałem na grupy nastawiony na komunikację
 • od klasy pierwszej drugi język do wyboru: niemiecki, rosyjski lub hiszpański
 • sześć profili do wyboru – możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych
 • nauka kompetencji przedsiębiorczych poprzez projekty bizesowe
 • dopołudniowe godziny zajęć
 • klasa ogólna – uczniowie na różnych profilach są w jednej klasie
 • wspierająca kadra z nowoczesnym podejściem do nauki

Projekty biznesowe

W naszym Liceum uczniowie realizują projekty biznesowe/społeczne. W czasie realizacji projektu nabywają kompetencje przedsiębiorcze takie jak: wiedza, umiejętności i postawy. Komunikacja w języku ojczystym i obcym, umiejętności zarządzania grupą, odpowiedzialność, kreatywność to kluczowe kompetencje w XXIw.
 • Cyber Senior

  Nasi uczniowie samodzielnie zrealizowali niesamowity projekt Cyber Senior. Grupą odbiorców projektu byli seniorzy z Gniezna. Celem projektu było uświadamianie seniorów jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w sieci. Projekt otrzymał honorowy patronat prezydenta Miasta Gniezna i został przedstawiony ponad 400 osobom, m.in w Klubach Seniora działających na terenie Gniezna. Uczniowie samodzielnie zadbali o promocję projektu, który przyciągnął uwagę większości lokalnych mediów.
01
W naszym Liceum zajęcia rozszerzona odbywają się w małych grupach a czasami nawet indywidualnie. Pozwala to na efektywne przygotowanie do Matury Rozszerzonej.
02
Nasze Liceum współpracuje z Niki-Von-Weiss Gymnasium w Speyer. Uczniowie biorą udział w wymianach językowych, co pozwala wykorzystywać w praktyce zdobyte umiejętności językowe.
03
Plan zajęć jest optymalnie dopasowany do potrzeb ucznia, zapewniając efektywną edukację, przygotowanie do Matury a także realizację biznesowych projektowych i optymalną ilość wolnego czasu.