Skip to main content
O nas

Rozwijamy kompetencje

Nasze liceum powstało z myślą o stworzeniu przestrzeni, w której uczeń będzie mógł działać i rozwijać kompetencje przyszłości takie jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne oraz podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne.

Jednocześnie, przygotowujemy ucznia do Matury podstawowej w zakresie: język polski, matematyka, język angielski. Uczeń sam wybiera przedmioty zgodne z jego zainteresowaniami, z których chciałby zdawać maturę a my zapewniamy dodatkowe godziny na przygotowanie w tym zakresie.

Chcemy aby uczniowie kończący szkołę Prymus byli otwarci, przedsiębiorczy, ciekawi świata i pewni siebie.

Idea kształcenia

01
Budujemy relacje
Wspierający nauczyciele budują z uczniami pozytywne relacje, które pomagają im w kształtowaniu kompetencji i zdobywaniu umiejętności.
02
Podnosimy poczucie własnej wartości
Istotnym elementem życia jest samoocena, która wpływa na nasz nastrój i zachowanie. Dlatego podejmujemy wiele działań, mających na celu podnoszenie własnej wartości naszych uczniów.
03
Wspieramy pasje
Uważamy, że prawdziwa pasja prowadzi do szczęśliwej kariery zawodowej. Pasje rozumiemy jako zainteresowanie i entuzjazm ucznia oraz chęć podejmowania działań w wybranym przez siebie obszarze. Dlatego w naszym liceum czas zajęć w szkole jest tak zoptymalizowany aby umożliwić realizację swoich pasji.
04
Traktujemy indywidualnie
Zdajemy sobie sprawę, że uczniowie nie muszą interesować się wszystkimi zagadnieniami i przedmiotami, które oferuje szkoła. Dlatego, indywidualnie podchodzimy do każdego ucznia, rozumiemy, wspieramy i stwarzamy możliwości do jego rozwoju.
05
Kształtujemy kompetencje
Stwarzamy warunki naszym uczniom do podejmowania decyzji, rozwiązywania kompleksowych problemów, krytycznego myślenia, rozwoju inteligencji emocjonalnej i bycia kreatywnym.
06
Rozwijamy komunikację
Umiejętność wypowiadania się w swoim ojczystym języku, jak również językach obcych jest kluczowa w XXIw. Dlatego, tak bardzo stawiamy na mówienie i komunikację.
Centrum Edukacyjno-Biznesowym Regiment

Wyjątkowe waruki lokalowe

Językowe Liceum Ogólnokształcące Prymus mieści się w jednym z najbardziej nowoczesnych obiektów oświatowych w Wielkopolsce. Szkoła znajduje się w Centrum Edukacyjno-Biznesowym Regiment. Odrestaurowany i nowoczesny kampus nawiązuje swoją architekturą do tradycji tego miejsca i nowoczesności dzisiejszych czasów.

Językowe Liceum Ogólnokształcące dysponuje nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi, salami dydaktycznymi. W szkole znajduje się sala teatralna z nagłośnieniem i oświetleniem, gdzie uczniowie rozwijają swoje kompetencje komunikacyjne. Na terenie kampusu znajdują się parkingi dla pracowników i gości.

Z dumą prezentujemy Państwu nasze osiągnięcia

Za działalność edukacyjną i rozwój naszych placówek
zostaliśmy uhonorowani licznymi nagrodami.
Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości
2011 – 2013
w kategorii „Debiut Gospodarczy”
Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości
2013 – 2015
w kategorii „Innowator”
Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości
2017 – 2019
w kategorii „Małe Przedsiębiorstwo”